Google+ Followers

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

    THƯ NGỎ GỬI CHÚ KHÁCH BÌNH
Đôi lời nhắn chú khách Bình
Ngàn năm lịch sử chứng minh rõ ràng :
Những lần Tổ chú mò sang
Bị người Việt vác gậy phang bể đầu
Vắt chân lên cổ chuồn mau
Ôm hận , nuốt sầu xuống dưới âm ti !
                    *
                 *      *
Bây giờ chú lại dở trò
Du côn : Mặt ngựa , lưỡi bò , đầu trâu
Dân Nam tớ có sợ đâu
( Nhiều kẻ to , giàu đã ngấm đòn đau !)
Lão khuyên chú ngẫm kỹ câu :
" Con Ong tuy nhỏ : châm bầu -- bầu đui "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét