Google+ Followers

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Tối thứ 7 ngày 18 / 5 / 2013 kênh VTV1 phát trực tiếp vở ca kịch " ĐƯỜNG  ĐUA TRONG BÓNG TỐI " của đoàn NGHỆ AN , vở ca kịch phản ánh hiện thực việc chạy quyền chạy chức hiện nay . Xem xong , tôi ứng tác bài sau :
                    SUY TƯ 
Xã hội giờ suy thoái kỷ cương
Lương tâm , đạo đức bị coi thường(!)
Bạc vàng tha hóa bao nhân cách
Tiền tệ bôi trơn mọi nẻo đường .
Chức tước nhỏ , to đều đấu giá (!?)
Công danh lên , xuống . . . cậy " quần hồng " .
Ngẫm câu cổ ngữ : " Dân vi bản "
Thối gốc ! ( Ngược đời ) ngọn ngát hương  !

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

THIẾU NỮ @
Ngày nay thiếu nữ kiểu a còng
Lộ ngực , phơi vai , hở cả mông
Váy ngắn , chân dài , hoe tóc đỏ
Ham chơi , ngại học , thích " hơi đồng " !

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

THIÊN DUYÊN CHỬ ĐỒNG TỬ -- TIÊN DUNG 
      ( Họa "Khoảng khắc giao thoa giữa đất trời  "
                  Của Thang Ngọc Pho )
Một khố cha , con chẳng kịp phơi
Táng cha , mảnh khố cũng chôn vùi .
Chàng trai trần tục bên sông vắng 
Tiên nữ thoát y giữa bãi bồi .
Tòa ngọc trong màn , tạo hóa . . . đúc 
Tượng đồng phủ cát thủy đình . . . trôi !
Thiên duyên Đồng Tử -- Tiên Dung kết
Hạnh ngộ muôn năm hợp ý trời .

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

CHỌN QUỐC HOA NGOẠI CHUYỆN

CHỌN QUỐC HOA NGOẠI CHUYỆN
Tiêu chí đề ra chọn quốc hoa
Đặc trưng cho tính cách dân ta
Bầu Sen thanh bạch -- Quan không thể . . . ?
Cử Cúc thủy chung (*) -- Sếp chẳng ưa !?
" Tớ " thích Đồng tiền to (**) , cánh kép 
" Chủ " bình -- Xấu hổ (***) -- nổi da gà!
Sĩ phu tranh luận : phe nào thắng ?
Kinh nghiệm xưa nay : Chính chịu Tà !
---------
(*) Hoa cúc dù héo cánh không rụng
(**) Hoa Đồng tiền kép bông to nhiều cánh
(***) Hoa cây Xấu hổ mọc hoang