Google+ Followers

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

ĐI LỄ HỘI ĐẦU NĂM
Du Xuân đến lễ hội Tây Thiên
Dâng nén hương thơm trước cửa thiền
Quốc Mẫu Tây Thiên xin chứng giám
Trúc Lâm thiền tự trợ cơ duyên :
Tu thân chính đạo , tâm trong sáng
Tích đức nhân văn : Phúc nhỡn tiền .
Danh lợi không cầu -- Cầu mạnh khỏe
Thánh phù công dụng tất linh thiêng .
Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh: THIỀN VIỆN TRÚC LÂM (VĨNH PHÚC)