Google+ Followers

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012


                    CHUYỆN THẬT . . . NHƯ ĐÙA
Thằng làm , thằng phá . . . thật như đùa
Bằng cấp , ghế quan . . . cũng bán , mua !
Nợ xấu chất chồng : Lương sếp . . . khủng (?)
Công trình rút ruột -- xác dầm mưa .
Tập đoàn nhà nước " rò " . . . kêu lỗ ?
Doanh nghiệp thất nhân : hụi . . . mẹo lừa !
Thực phẩm thối thiu thành đặc sản
Trời cao bất lực ; chỉ chào thua !