Google+ Followers

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

XƯỚNG HỌA CHO VUI
Bài xướng của cụ TÚ XƯƠNG
   SƯ Ở TÙ 
Quảng đại từ bi cũng phải tù
Hay là sư cụ vụng đường tu ?
Tụng kinh cứu khổ ba trăm quyển
Ý hẳn còn quên một phép phù .

Bài họa của TĂNG HOÀNH LÃO
    QUAN ĐI TÙ
Vì sao quan lớn phải đi tù ?
Dân bảo : " Mẹ cha nó vụng tu ! "
Đức mỏng , tài hèn . . . chăm lễ bái 
Tâm xà khẩu Phật -- Thánh không phù .

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

" TÂM THƠ "  NGÀY 20 / 11
Mừng ngày  Nhà giáo Việt Nam
Mong Thày , Cô có đức , tâm người Thày :
Chương trình phân -- dạy trọn bài
Xin đừng cắt xén ; ra ngoài dạy tư !
Thày không trọng đạo nên hư
Học trò chẳng thể tôn sư . . . bởi thày . . .
Trẻ em trong trắng , thơ ngây
Gặp thày kém đức , dễ lây sang trò .
Nhìn ngành giáo dục mà lo
Nói không , nói chống . . .tiền hô hậu lờ (!?)
Trường công thi với trường tư *
Thu vô tội vạ tiền từ phụ huynh . . .
Mấy lời thẳng thắn , chân tình
Mong ngành giáo dục " Chỉnh hình " thành tâm !
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Lão Tăng mạnh dạn góp dăm ba lời .
-------
* Trường công lập và trường dân lập

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Xin dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các THÀY CÔ GIÁO  nhân ngày 20 / 11

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

   NHÂN HỌA TIẾP TAY THIÊN TAI
Ô nhiễm môi trường : Lỗi tại người 
Cho nên bão lũ . . . trách chi trời ?
Ngày xưa thường bảo : " Vì vô đạo
Giời giáng thiên tai để phạt . . . đời ! "
                     * 
                   *   *
Nhân họa sinh nhiều cảnh nhãn tiền :
Bão , mưa , lũ , sạt lở . . . liên miên
Tinh thần , vật chất đều thay đổi (!)
Bộ phận gần to -- Cứ nghiễm nhiên . . . 

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Hình ảnh

        CÓ THỂ KHÔNG LÀM THƠ VĂN
NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM " Ô SIN "