Google+ Followers

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

    THƯ NGỎ GỬI CHÚ KHÁCH BÌNH
Đôi lời nhắn chú khách Bình
Ngàn năm lịch sử chứng minh rõ ràng :
Những lần Tổ chú mò sang
Bị người Việt vác gậy phang bể đầu
Vắt chân lên cổ chuồn mau
Ôm hận , nuốt sầu xuống dưới âm ti !
                    *
                 *      *
Bây giờ chú lại dở trò
Du côn : Mặt ngựa , lưỡi bò , đầu trâu
Dân Nam tớ có sợ đâu
( Nhiều kẻ to , giàu đã ngấm đòn đau !)
Lão khuyên chú ngẫm kỹ câu :
" Con Ong tuy nhỏ : châm bầu -- bầu đui "

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

        HỌA THƠ CỤ TÚ XƯƠNG
Bài xướng : CHỬI CẬU ẤM
Ấm Kỷ này đây tớ bảo này
Cha con mày phải cái này cay .
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa
Thằng tiểu Phù -- Long bá ngọ mày

Bài họa 1 CHÚ KHÁCH " CỜ BỜ "
           ( Họa nguyên vận )
Chú khách " CỜ BỜ " ngẫm chuyện này
Tổ tiên " Nỵ Ngộ " lắm phen cay :
Bình Nam : Hán , Tống , Minh đều bại *
Bành trướng -- Họ đang chửi mẹ mày

Bài họa 2 CHÚ KHÁCH " CỜ BỜ "
           ( Họa loạn vận )
" CỜ BỜ ' ngẫm nghĩ quả là cay :
Tiên Tổ ô danh nhục thế này
Mông Cổ , Lữ Chân ** cai trị Hán
Nguyên -- Thanh chửi mẹ , hãm cha mày 
----------
* Bình Nam : Xâm lược Việt Nam
** -- Mông Cổ : Bộ lạc ở phía bắc diệt Tống
lập nhà Nguyên Mông ( Ba lần bị Việt Nam
Đánh bại )
-- Lữ Chân : Bộ lạc diệt nhà Minh lấp nhà Đại Thanh
hai lần bị Việt Nam đánh bại

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

          HỊCH " TẦU KHỰA '
Một thời :
Tình đồng chí
Nghĩa môi răng !
Thế mà :
Đồng chí vì sao " chí sai hướng "
Môi răng thường xuyên răng cắn môi ?
1974 : Lợi dụng chiếm đóng Hoàng Sa
1979 : Vô cớ tấn công biên giới 
1988 : Xua quân đánh chiếm đảo Gạc Ma  thuộc Trường Sa
 2014: Tàu thuyền hộ tống dàn khoan vào vùng biển Việt
Bay còn nhớ 
Chú bé lên ba dùng gốc tre đánh giặc Ân
Ngô Quyền cọc nhọn sông Bạch Đằng diệt Nam Hán .
Thái úy Thường Kiệt đánh Quảng Đông phá tan mầm mống xâm lược
Nghĩa quân Nam Sơn ải Chi Lăng phục binh chặt đầu Liễu Thăng !
Bài học còn đó
Sự việc nhãn tiền
Tầu khựa cậy người đông lấn át lân bang
Bắc Kinh thói " đại bá " ăn không , nói có
Nhưng :
Nước Việt ta tuy bé nhưng truyền thống anh hùng
Trung nguyên ngươi dù to mà bản tính ăn bẩn 
Tham ăn , tục uống -- Có ngày 
Hóc xương gà 
Sa cành khế !
Vài lời nhắc nhở
Cảnh báo chúng bay !
Nhớ lấy . . .
Nhớ lấy !!!

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

     BẠN ĐỂU LÀ KẺ THÙ
" Anh Cả " thì đã " đi " rồi
" Chị " thành phù thủy hại người thân yêu !
Anh em xưa , còn bao nhiêu ?
Mà sao nắng sớm , mưa chiều thế a !
                      *
                   *     *
Mặt dầy nấp sau " Tràng hoa "
Lòng đầy mơ mộng " Bài ca bá quyền " (?!)
Gặp ngay nòi giống Rồng -- Tiên
Giấc mộng bá quyền tan sạch sành sanh !
Ân , Hán , Tống , Nguyên , Minh , Thanh . . .
Đại bá bất thành -- Ôm xuống Diêm Vương .
                     * 
                  *     *
Đời nay ngựa lại quen đường 
Bên ngoài đồng chí , bên trong phản thùng
Việt Nam dân tộc anh hùng
Với thù : Kiên quyết . . .
Khoan dung bạn bè 
Thắng giặc bằng cả gốc tre
Xá chi chúng cậy tàu bè to , đông !

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

BÀI HỌC KHÔNG THUỘC
Bá quyền bài học ngấm từ lâu
Hậu thế bao đời có thuộc đâu !
Thánh Gióng lên ba trừ giặc Bắc
Trưng Vương nhị nữ đuổi quân Tầu 
Đằng Giang máu đỏ , Ô no nước *
Cửa Quỷ xác phơi , Liễu mất đầu **
Con cháu Lạc Hồng thừa trí , lực
Đập tan bè lũ nhặng vào bâu .
---------
* Ô Mã Nhi
** Quỷ môn quan ( Chi Lăng ) chém đầu Liễu Thăng

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

      " NỌC ONG BẦU "
Âm mưu độc chiếm biển từ lâu
" Đại bá " xưa nay cậy mạnh giàu !
Biển , đảo : Nổi tham kêu . . . của ngộ (?)
Khí , dầu : Dở ngón kiểu ruồi bâu . . . 
Ngoại giao thơn thớt " Tình hòa hảo " ?
Quân sự khoa trương để dọa nhau !?
Bằng chứng rành rành , gân cổ cãi . . .
Ngoác mồm định nuốt . . . Nọc ong bầu .

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Họa thơ " Bà chúa thơ Nôm "
Bài xường :   QUẢ MÍT
Thân em như quả mít trên cây
Da nó sù sì , múi nó dày .
Quân tử có thương thì đóng cọc 
Xin đừng mâm mó , nhựa ra tay .
                   ( Hồ Xuân Hương )

Bài họa : TRÁI VÚ SỮA
Lủng là lủng lẳng bám thân cây
Hai trái tròn tròn . vỏ bóng dày 
Chín mọng : Vừa xơi vừa nắn bóp
Một tia dịch trắng phọt đầy tay .
                    ( Tăng Hoành Lão )