Google+ Followers

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

        HỌA THƠ CỤ TÚ XƯƠNG
Bài xướng : CHỬI CẬU ẤM
Ấm Kỷ này đây tớ bảo này
Cha con mày phải cái này cay .
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa
Thằng tiểu Phù -- Long bá ngọ mày

Bài họa 1 CHÚ KHÁCH " CỜ BỜ "
           ( Họa nguyên vận )
Chú khách " CỜ BỜ " ngẫm chuyện này
Tổ tiên " Nỵ Ngộ " lắm phen cay :
Bình Nam : Hán , Tống , Minh đều bại *
Bành trướng -- Họ đang chửi mẹ mày

Bài họa 2 CHÚ KHÁCH " CỜ BỜ "
           ( Họa loạn vận )
" CỜ BỜ ' ngẫm nghĩ quả là cay :
Tiên Tổ ô danh nhục thế này
Mông Cổ , Lữ Chân ** cai trị Hán
Nguyên -- Thanh chửi mẹ , hãm cha mày 
----------
* Bình Nam : Xâm lược Việt Nam
** -- Mông Cổ : Bộ lạc ở phía bắc diệt Tống
lập nhà Nguyên Mông ( Ba lần bị Việt Nam
Đánh bại )
-- Lữ Chân : Bộ lạc diệt nhà Minh lấp nhà Đại Thanh
hai lần bị Việt Nam đánh bại

2 nhận xét:

 1. Đai Hán ai kia, hãy nhớ này
  Tham lam cũng phải biết dừng tay
  Mưu ma chước quỷ tung be bét
  Để khắp năm châu : chỉ mặt mày

  Trả lờiXóa
 2. Cảm ơn Lão Bà Bà đã chia sẻ : Rất hay

  Trả lờiXóa