Google+ Followers

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

VỊNH LOÀI CHUỘT
Lớn nhỏ từng đàn đục khoét kho
Gạo , tiền , nhà , đất . . . gặm -- Ăn no
Bẫy dăng ! Luồn lách đều chui lọt (?!)
Đồng bọn bảo nhau : " Chẳng phải lo " !

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

PHUN THUỐC MUỖI ỨNG TÁC
Phun thuốc diệt loài hút máu dân
Phun đi , phun lại rất nhiều lần . . .
Mà sao chúng vẫn ung dung sống ?
Sinh sản lan tràn khắp thế gian !

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

KHAI BÚT QUÝ TỴ

KHAI BÚT QUÝ TỴ
( Khoán thủ , khoán vĩ )
CHÚC đệ huynh vui hưởng lộc XUÂN
NĂM thành đạt , hạnh phúc , khang AN
QUÝ tình bè bạn luôn hoan LẠC
TỴ nghĩa chị em vẫn vẹn TOÀN
TỔ ấm , gia phong hưng đất VIỆT
QUỐC cường , dân chủ mạnh trời NAM
THĂNG long năm cửa ô chào ĐÓN
HOA , quất , Đào , Mai . . . rực sắc XUÂN