Google+ Followers

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

THẤT THẬP
Tuổi Mụ -- năm nay tớ bẩy mươi
Tưởng mình còn trẻ , vẫn ham chơi
Vào Nam , ra Bắc thăm sông , núi
Bầu rượu , túi thơ vịnh đất , trời .
Thể dục , thể thao rèn sức khỏe
Dạy con , dạy cháu đạo làm người .
Thơ văn xướng họa cùng thi hữu
Tứ hải giao lưu bạn khắp nơi .

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

RÉT NÀNG BÂN
   ( Nàng Bân đan áo cho chồng
Đan ba tháng ròng mới được nửa thân
                                  Ca dao )
-- Áo anh nào em có đan
Mà sao vẫn rét nàng Bân mới kỳ ?

-- Rét thì mặc rét hề chi
Ôm em anh thấy còn gì ấm hơn !

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY . . .
( Khoán thủ )
NHỮNG : Điện lực , Dầu khí , Vi na . . . (*)
ĐIỀU tra " lỗ " mấy tỷ đô la ?!
TRÔNG vào thu phí bù . . . tham nhũng !
THẤY cảnh quan . . . tài khoét quốc gia .
chúng nghênh ngang ngoài pháp luật ?
ĐAU
dân bóp bụng rặn . . . không ra . . .
ĐỚN
hèn bè lũ làm nghèo nước 
LÒNG
dạ " Tâm xà , khẩu Thích Ca "
---------
(*) Cố ý thất niêm