Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

      " NỌC ONG BẦU "
Âm mưu độc chiếm biển từ lâu
" Đại bá " xưa nay cậy mạnh giàu !
Biển , đảo : Nổi tham kêu . . . của ngộ (?)
Khí , dầu : Dở ngón kiểu ruồi bâu . . . 
Ngoại giao thơn thớt " Tình hòa hảo " ?
Quân sự khoa trương để dọa nhau !?
Bằng chứng rành rành , gân cổ cãi . . .
Ngoác mồm định nuốt . . . Nọc ong bầu .

2 nhận xét: