Google+ Followers

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

   TỰ SỰ TUỔI GIÀ
Bẩy mươi nhìn lại thấy mình già
Những chốn phồn hoa vội tránh xa
Sách báo nhạt nhèo không muốn đọc
Phố phường bụi bặm chẳng thèm ra
Đông vui bạn hữu , dăm ly rượu
Vắng vẻ mình ta , một ấm trà
Học lỏm làm thơ châm bọn xấu
Tham quan , lại nhũng mới phì gia .

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

HỌA THƠ BÀ CHÚA THƠ NÔM
 Bài xướng :
      MẮNG HỌC TRÒ DỐT
Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
Lại đây cho chị dạy làm thơ 
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa .
                 ( Hồ Xuân Hương )
Bài họa 
ĐỐ BIẾT LOÀI GÌ ?
    ( Họa nương vận )
Loài này hút máu cả em thơ
Tất tật người ngay lẫn kẻ ngơ 
Phun thuốc ! càng phun càng nẩy nở . . .
Nằm màn . . . ngán cảnh vải màn thưa !
          ( Tăng Hoành Lão )

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

   Phú đắc -- Song điệp : THÁNG BA        
  ( Tháng giêng là tháng ăn chơi
   Tháng hai cờ bạc , tháng ba hội hè )
                        -- Ca dao --
Se se lạnh lạnh . . . rét Nàng Bân
Cúc cúc , mai mai . . . tiễn tiết xuân
Áo áo , quần quần . . . khoe kiểu dáng 
Son son , phấn phấn . . . điểm hồng nhan
Già già , trẻ trẻ  lễ chùa , phủ
Gái gái , trai trai cúng Thánh , Thần
Bạc bạc , vàng vàng . . . tro cuốn gió
Hương hương , bái bái . . . cốt thành tâm