Google+ Followers

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

THỰC CHẤT 16 CHỮ VÀNG . . . RỞM
I / Nguyên văn và dịch đúng nghĩa :
1/ Sơn thủy tương lân ( Sông núi gắn liền )
2 / Lý tưởng tương thông ( cùng chung lý tưởng )
3 / Văn hóa tương đồng (  hòa nhập văn hóa )
4 / Vận mệnh tương quan (Có chung định  mệnh )
II / 16 vàng rởm ( ta dịch )
1 / Láng giềng hữu nghị
2 / Hợp tác toàn diện 
3 / Ổn định lâu dài
4 / Hướng tới tương lai 
Xin các bậc Lão nho , các ông nghè mới nhận xét dịch như thế đúng hay sai ?
Xin có lời bình :
" Quan nghè " bồi bút dịch bừa
Vui lòng đại bá , bịp lừa dân ta .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét