Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Năm X ông " Thủ phó " có câu phát biểu ( xanh rờn ) : " Nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc " .
Năm nay ông " Chánh Tổng " giải trình về CHỐNG THAM NHŨNG theo thuyết con chuột và cái bình ( Ném chuột , sợ vỡ bình ) Vậy Lão xin cảm tác đôi vần :
LOÀI CHUỘT VÀ CÁI BÌNH
Loài chuột ẩn nấp trong bình
Kho tàng khoét rỗng . . . Dân tình thấy kinh !
Chuột này tu luyện thành tinh
Mạnh tay diệt nó _ Vỡ bình như chơi (?!)
Sống chung với nó vậy thôi
Bình còn , Chuột cũng sinh sôi lan tràn .
Bình quý chuột biến thành hang
Vỏ bọc an toàn . . .
Khinh Mẽo : " Meo ! meo !"

6 nhận xét: