Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

HỌA THƠ CỦA BLOGGER LỆ THANH
Bài xướng :
     XUẤT CHIÊU
Thổn thức mơ màng cũng bấy nhiêu
Đôi khi ngẫm nghĩ tính làm liều
Bao lần muốn đạp tung trời đất
Mấy lượt vươn lên đẩy núi xiêu
Trai trẻ thì đời luôn túng thiếu
Già nua lực đã giảm đi nhiều
Thòm thèm miếng lạ chưa hề gắp
Thắc thỏm mồi ngon định xuất chiêu .
                    ( Lệ Thanh )

Bài họa
     TUNG CHƯỞNG
Mua chức chi tiền kể cũng nhiều
Thời gian thu lãi chẳng bao nhiêu
Xưa vì đầu trọc kêu , trời đánh
Nay đã đít êm : hét đất xiêu
Mới đội " Ô sa " lo giữ ý
Quen ngồi dưới lọng - tha hồ liều
Kẻ nào bắng nhắng ra tay trị
Tung chưởng chuyên quyền đánh một chiêu
                             ( Tăng Hoành Lão )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét